Son gönderiler

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1656864049 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.
TürGönderiYazarCevaplarSon güncelleme
Book pageDer-akap Hukukçu013 yıl 14 hafta önce
Book pageDepozito Hukukçu013 yıl 14 hafta önce
Book pageDemokratik devlet Hukukçu013 yıl 14 hafta önce
Book pageDemirbaş Hukukçu013 yıl 14 hafta önce
Book pageDelil-i celî Hukukçu013 yıl 14 hafta önce
Book pageDelil Hukukçu013 yıl 14 hafta önce
Book pageDelâlet-i bil'işare Hukukçu013 yıl 14 hafta önce
Book pageDelâlet Hukukçu013 yıl 14 hafta önce
Book pageDeğer baha Hukukçu013 yıl 14 hafta önce
Book pageDefter-i hakanî idaresi Hukukçu013 yıl 14 hafta önce
Book pageDefter-i hakanî Hukukçu013 yıl 14 hafta önce
Book pageDefter-hâne Hukukçu013 yıl 14 hafta önce
Book pageDef'i def Hukukçu013 yıl 14 hafta önce
Book pageDefâtir Hukukçu013 yıl 14 hafta önce
AnketAradığınız bilgiye ulaşmada mecelle yeterli oldumu? Derbeder013 yıl 14 hafta önce
Book pageMüşrikeler İle Kit'abiyyelerin Nikahları Hakkındaki Hükmün Hikmeti Teşriyyesi antepp013 yıl 16 hafta önce
Book pageŞirk Sebebîle Olan Hürmeti Muvakkate antepp013 yıl 16 hafta önce
Book pageMeharîmin Aralarını Ademi Cem Hikmeti Teşriyyesi antepp013 yıl 16 hafta önce
Book pageMeharimin Aralarını Cem Etmesi antepp013 yıl 16 hafta önce
Book pageHakkul'gayr antepp013 yıl 16 hafta önce
Book pageHürmeti Müsaherenîn Hikmeti Teşbiyyesi antepp013 yıl 16 hafta önce
Book pageZina İle Hürmeti Müsaherenin Sübutu Ve Ademî Sübutu Hakkındaki Mütalâalar antepp013 yıl 16 hafta önce
Book pageSıhriyyet = Müsaheret antepp013 yıl 16 hafta önce
Book pageHürmeti Rezâın Hikmeti Teşriîyyesi : antepp013 yıl 16 hafta önce
Book pageReza'ın Sübutu: antepp013 yıl 16 hafta önce

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: