Son gönderiler

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1596568513 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.
TürGönderiYazarCevaplarSon güncelleme
Book pageDer-akap Hukukçu011 yıl 18 hafta önce
Book pageDepozito Hukukçu011 yıl 18 hafta önce
Book pageDemokratik devlet Hukukçu011 yıl 18 hafta önce
Book pageDemirbaş Hukukçu011 yıl 18 hafta önce
Book pageDelil-i celî Hukukçu011 yıl 18 hafta önce
Book pageDelil Hukukçu011 yıl 18 hafta önce
Book pageDelâlet-i bil'işare Hukukçu011 yıl 18 hafta önce
Book pageDelâlet Hukukçu011 yıl 18 hafta önce
Book pageDeğer baha Hukukçu011 yıl 18 hafta önce
Book pageDefter-i hakanî idaresi Hukukçu011 yıl 18 hafta önce
Book pageDefter-i hakanî Hukukçu011 yıl 18 hafta önce
Book pageDefter-hâne Hukukçu011 yıl 18 hafta önce
Book pageDef'i def Hukukçu011 yıl 18 hafta önce
Book pageDefâtir Hukukçu011 yıl 18 hafta önce
AnketAradığınız bilgiye ulaşmada mecelle yeterli oldumu? Derbeder011 yıl 19 hafta önce
Book pageMüşrikeler İle Kit'abiyyelerin Nikahları Hakkındaki Hükmün Hikmeti Teşriyyesi antepp011 yıl 21 hafta önce
Book pageŞirk Sebebîle Olan Hürmeti Muvakkate antepp011 yıl 21 hafta önce
Book pageMeharîmin Aralarını Ademi Cem Hikmeti Teşriyyesi antepp011 yıl 21 hafta önce
Book pageMeharimin Aralarını Cem Etmesi antepp011 yıl 21 hafta önce
Book pageHakkul'gayr antepp011 yıl 21 hafta önce
Book pageHürmeti Müsaherenîn Hikmeti Teşbiyyesi antepp011 yıl 21 hafta önce
Book pageZina İle Hürmeti Müsaherenin Sübutu Ve Ademî Sübutu Hakkındaki Mütalâalar antepp011 yıl 21 hafta önce
Book pageSıhriyyet = Müsaheret antepp011 yıl 21 hafta önce
Book pageHürmeti Rezâın Hikmeti Teşriîyyesi : antepp011 yıl 21 hafta önce
Book pageReza'ın Sübutu: antepp011 yıl 21 hafta önce

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: