Son gönderiler

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1664843384 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.
TürGönderiYazarCevaplarSon güncelleme
Book pageTalakda Şartların Tahakkuk Edib Etmemesi Üzerine Terettüb Edecek Neticeler antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalâkda Şartların Teaddüd Ve Tekerrürü antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalâkların Şarta Ta'liki Ve Bu Talikin Şeraiti antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalâkların Şarta Ta'liki Ve Bu Talikin Şeraiti antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalâkların Bîrbirine Lahak Olub Olamaması antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalakı Baînin Mahiyyeti Ve Hükmü antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageRücu Hakkının Munkati Olup Olmaması antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalakı Rîc'înîn Hükmü Ve Ricatın Kavlen Ve Fi'len Vukuu antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalakı Ric'înîn Mahiyyeti antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalâka Ehliyetin Zevce Aldiyetindeki Zaruret antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalâkın Hikmeti Teşriyyesi antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalakın Sıfatı Şer'ıyyesî antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageLahika antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageLahika antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageLahika antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalakın Adedi antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalâkın Mahalli antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageBir Mütalea antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageBir Mütalea antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageBir Mütalea antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageBir Mütalea antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageBir Mütalea antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalakın Ehlî antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalâk Vukuunun Şartları antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageTalakın Rüknü, Nevileri Ve Talâkda Müstamel Ta­birler antepp013 yıl 24 hafta önce

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: