Son gönderiler

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1596568752 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.
TürGönderiYazarCevaplarSon güncelleme
Book page(C) antepp011 yıl 15 hafta önce
Book page(B) antepp011 yıl 15 hafta önce
Book page(A) antepp011 yıl 15 hafta önce
Book pageYEDİNCİ KİTAP-MUKADDİME-CEZAÎ MESELELERE, HÜKÜMLERE AİT ISTILAHLARI HAVİDİR, CEZAÎ HUSUSLAR İLE İLGİLİ ISTILAHLAR antepp011 yıl 15 hafta önce
Book page3.Bölüm Derbeder011 yıl 15 hafta önce
Book page6.Mebhas Derbeder011 yıl 15 hafta önce
Book page5.Mebhas Derbeder011 yıl 15 hafta önce
Book page4.Mebhas Derbeder011 yıl 15 hafta önce
Book page2.Bölüm Derbeder011 yıl 15 hafta önce
Book page3.Mebhas Derbeder011 yıl 15 hafta önce
Book page2.Mebhas Derbeder011 yıl 15 hafta önce
Book page2.Bölüm Derbeder011 yıl 15 hafta önce
Book page1.Bölüm Derbeder011 yıl 15 hafta önce
Book pageHukuki İslamiye ve Islahatı Fıkhiyye Kamusu-Cilt 3 Derbeder011 yıl 15 hafta önce
Book pageLahika antepp011 yıl 16 hafta önce
Book pageHayvanatı Ehlîyye Nafakaları antepp011 yıl 16 hafta önce
Book pageHavasînin = Usul İle Fürudan Başka Kariblekîn Nafakaları antepp011 yıl 16 hafta önce
Book pageUsulün = Babaların, Dedelerîn, Validelerin Na­fakaları antepp011 yıl 16 hafta önce
Book pageUsulün = Babaların, Dedelerîn, Validelerin Na­fakaları antepp011 yıl 16 hafta önce
Book pageFüruun = Evlâd Ve Ahfadın Nafakaları antepp011 yıl 16 hafta önce
Book page(İKİNCİ BÖLÜM) antepp011 yıl 16 hafta önce
Book pageBaşkasına Tefviz Edilen Talâklar antepp011 yıl 16 hafta önce
Book pageZamana, Mekâna İzafe Edilen Talâklar antepp011 yıl 16 hafta önce
Book pageTalâkda Şarta Talikin Sübutu antepp011 yıl 16 hafta önce
Book pageTalâkda İstisna Suretiyle Olan Şartlar antepp011 yıl 16 hafta önce

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: