Son gönderiler

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1669605316 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.
TürGönderiYazarCevaplarSon güncelleme
Book pageİptal ve tam yargı davaları Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageÜst makamlara başvurma Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page İdari makamların sükutu Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageSürelerle ilgili genel esaslar Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageDava açma süresi Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageAynı dilekçe ile dava açılabilecek haller Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageDilekçelerin verileceği yerler Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageİdari davaların açılması Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageİdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page2577 Sayılı İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageİdari dava türleri Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageBölge idare mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklar Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageVergi mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklar Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageİdare Mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklar Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageTemyiz yoluyla Danıştay'da görülecek davalar Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageDanıştay'ın görev alanına giren uyuşmazlıklar Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageAile Hukuku - Davaları (Aile Mahkemesi) Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page Sulh Hukuk - Davaları Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageAsliye Hukuk Mahkemeleri - Davaları Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageTicaret Mahkemesi - Davaları Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageFikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi - Davaları Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageKadastro Mahkemesi - Davaları Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageTüketici Mahkemesi - Davaları Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageAvukatlık Meslek Kuralları Derbeder014 yıl 5 hafta önce
Book pageİdari Davalar Derbeder014 yıl 5 hafta önce

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: