Son gönderiler

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1669612345 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.
TürGönderiYazarCevaplarSon güncelleme
Book page11.Bölüm - Disiplin İşlemleri Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page10.Bölüm - Türkiye Barolar Birliğinin İşlemleri Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page9.Bölüm - Denetleme Kurulu Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page8.Bölüm - Seçim Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page7.Bölüm - Baro Yönetim Kurulları ve Baroların Çalışmaları Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page6.Bölüm - Baroların Kuruluşu ve Baro Genel Kurulları Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page5.Bölüm - Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silinme ve Yeniden Yazılma Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page4.Bölüm - Başka Baroya Nakil Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page3.Bölüm - Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler ve Kılık Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page2.Bölüm - Avukatlık Mesleğine Kabul Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page1.Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageAvukatlık Kanunu Yönetmeliği Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page3.Bölüm - Çeşitli ve Son Hükümler Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page2.Bölüm - Genel Hükümler Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page1.Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageReklam Yasağı Yönetmeliği Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page4.Bölüm - Geçici ve Son Hükümler Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page3.Bölüm - Ödeme Usul ve Esasları Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page2.Bölüm - Müdafi veya Vekillere İlişkin Hükümler Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page1.Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book pageCMK Yönetmeliği Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page6.Bölüm - Çeşitli Hükümler Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page5.Bölüm - Staj Eğitimi Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page4.Bölüm - Avukat Yanında Staj Hukukçu014 yıl 5 hafta önce
Book page3.Bölüm - Mahkemelerde Staj Hukukçu014 yıl 5 hafta önce

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: