Son gönderiler

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1664837404 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.
TürGönderiYazarCevaplarSon güncelleme
Book page9.BÖLÜM- Çeşitli Hükümler Hukukçu013 yıl 15 hafta önce
Book page8.BÖLÜM- Sigortacılıkta tahkim Hukukçu013 yıl 15 hafta önce
Book page7.BÖLÜM- Denetim ve Bilgi Verme Hukukçu013 yıl 15 hafta önce
Book page6.BÖLÜM- Meslek Örgütlenmeleri Hukukçu013 yıl 15 hafta önce
Book page5.BÖLÜM- Aktüerler, Aracılar ve Sigorta Eksperleri Hukukçu013 yıl 15 hafta önce
Book page3.BÖLÜM- Sigorta Sözleşmeleri Hukukçu013 yıl 15 hafta önce
Book page1.BÖLÜM - Amaç, Kapsam ve Tanımlar Hukukçu013 yıl 15 hafta önce
Book page4.BÖLÜM- Malî Bünye Hukukçu013 yıl 15 hafta önce
Book pageSigortacılık Kanunu Derbeder013 yıl 15 hafta önce
Book pageCinayetlerin Ne Vechîle Sabit Olacağı antepp013 yıl 23 hafta önce
Book pageHayvanlara Müteallik Cinayetler antepp013 yıl 23 hafta önce
Book pageMüdafaat Meşrua Halindeki Katl Hadiseleri antepp013 yıl 23 hafta önce
Book pageDiyarların Yıkılmasından Münbais Ölüm antepp013 yıl 23 hafta önce
Book pageBazı Ameller Neticesinde Meydana Gelen Katil Ve Telef Hâdiseleri antepp013 yıl 23 hafta önce
Book pageCinayetler Île Cezalar Arasındaki Tedahüller Ve Münferid Ve Gayrî Münfekid Cinayetler antepp013 yıl 23 hafta önce
Book pageAfüv Ve İbeaya Müteallik Bazı Hükümet antepp013 yıl 23 hafta önce
Book pageKısası İskat Edecek Şeyler antepp013 yıl 23 hafta önce
Book pageKısasın Teveçhile İstifa Edileceği antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageKısas Hakkına Malik Ve Kısası İstifaya Salahiyetli Olanlar antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageAzaya Ait Cerh Ve Katıdan Dolayı Kısas Yapılabilmesi İçin Vücud İktiza Eden Şartlar antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageKatla Nefsden Dolayı Kısas İcra Eyîlmesi İçin Vücudi İcab Eden Şartlar antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageCinayetlerin Hükümleri antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageÂkile Usulünün İçtimai Ehemmiyeti antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageÂKİLENİN MAHİYETİ VE MÜKELEFİYETİ antepp013 yıl 24 hafta önce
Book pageDiyetlerin Lüzumundaki Şartlar antepp013 yıl 24 hafta önce

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: