Son gönderiler

user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1610664970 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.
TürGönderiYazarCevaplarSon güncelleme
Book pageDÜNYADA HUKUK EĞİTİMİ VE AVUKATLIK STAJI dinç06 yıl 20 hafta önce
Book pageOSMANLI'DA MECELLE VE FRANSIZ MEDENİ KANUNUNU TARTIŞMALARI dinç06 yıl 20 hafta önce
Book pageİSLAM'DA İNSAN HAKLARI dinç06 yıl 20 hafta önce
Book pageİSLAM VE MODERN HUKUK KARŞILAŞTIRILMASIYLA CEZA HUKUKUNA VE KISASA KISA BİR BAKIŞ dinç06 yıl 20 hafta önce
AnketAdalet sistemimize ne kadar güveniyorsunuz? Derbeder18 yıl 7 hafta önce
Book pageTürk Ceza Kanunu hayat08 yıl 19 hafta önce
SayfaKamuda Çalışan Hukukçular antepp19 yıl 21 hafta önce
Book pageMadde 21 = Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları Hukukçu010 yıl 7 hafta önce
Book pageAvukatlık Kanunu Derbeder110 yıl 8 hafta önce
Book pageMecelle’den seçme maddeler Derbeder110 yıl 12 hafta önce
Book pageMecelle (Mecelle-i Ahkâm-i Adliye) Derbeder110 yıl 31 hafta önce
Book pageZararı Âmmı Defi' İçin Zararı Hass İhtiyar Olunur hayat010 yıl 31 hafta önce
Book pageBir Zarar Kendi Misliyle İzale Olunmaz hayat010 yıl 32 hafta önce
Book pageMâni' Zail Oldukta Memnît Avdet Eder hayat010 yıl 32 hafta önce
Book pageBir Özür İçin Caiz Olan Şey .. hayat010 yıl 32 hafta önce
Book pageZaruretler Kendi Miktarınca Takdir Olunur hayat010 yıl 32 hafta önce
Book pageZaruretler Mahzurlu Şeyleri Mubah Kılar hayat010 yıl 32 hafta önce
Book pageZarar İzâle Olunur hayat010 yıl 32 hafta önce
Book pageZarar Ve Mukabele-i Bizzarar Yoktur hayat010 yıl 32 hafta önce
Book pageBir İş Daralınca Genişlemeye Yüz Tutar hayat010 yıl 33 hafta önce
Book pageMeşakkat Kolaylığı Celbeder hayat010 yıl 33 hafta önce
Book pageİctihadla İctihad Nakz Olunmaz hayat010 yıl 33 hafta önce
Book pageKıyasa Aykırı Olarak Sabit Olan Şey .. hayat010 yıl 33 hafta önce
Book pageMevrid-i Nasda İçtihada Mesağ Yoktur hayat010 yıl 33 hafta önce
Book pageSarahat Karşısında Delâlete İtibar Yoktur hayat010 yıl 33 hafta önce

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: