muphem

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mücmel İle Müteşabihin Mahiyetleri, Nevileri Ve Hükümleri :

Mücmel İle Müteşabihin Mahiyetleri, Nevileri Ve Hükümleri :

306 -: Mücmel; bir lâfızdır ki, hakkında beyan varid olmadıkça mânâsım anlamaya yol bulunmaz. Bu cihetle müşkilden daha müphem bulunur. Meselâ: salât, zekât, riba lâfızları mânâyı şer'îleri itibarile bi­rer mücmel lâfızlardır ki, şarii mübin tarafından haklarında birer beyan vaki olmamış olsa idi, bunlar ile ne irade buyurulmuş olduğuna mutta­li olamazdık.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş