akıt

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Mehri Misli Îcab Eden Haller

Mehri Misli Îcab Eden Haller :

449 - : Bir akdi sahih esnasında mehr tesmiye edilmeyip sükût edildiği veya mehr sarahaten nefy edilerek bilâ mehr nikâh akd olun­duğu takdirde badeFakd zevç ile zevceden biri vefat eder veya aralarında tekarrüb ve halveti sahihe bulunur ise mehri misi lârjn gelir.

Mehrîm Teekküdü, Kat'îmyet Kesbetmesi

Mehrîm Teekküdü, Kat'îmyet Kesbetmesi :

Mülk Sebebiyle Husule Gelen Hürmet

Mülk Sebebile Husule Gelen Hürmet:

336 - : Mülkün vücudu de nikâh akdine muvakkaten manidir Şöyle ki: bir kimse, kendi cariyesile akdi izdivacda bulunsa bu akid, muteber olmaz. Çünkü mülk, nikâha mâni ve ondan mincihetin daha kuvvetlidir.

Binaenaleyh bu akd üzerine mehrin vücubü, talâk vukuu, verase­tin sübutü gibi nikâh hükümleri terettüb etmez.

Bağıt

Akit

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş