broker

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

10.BÖLÜM- Cezalar

İdarî cezalar

MADDE 34 – (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında belirlenecek esaslara aykırı davrananlar ile 5 inci maddesine aykırı olarak ruhsatsız faaliyet gösterenlerin işyerleri, Bakanın talebi üzerine valiliklerce bir yılı geçmemek üzere geçici olarak kapatılacağı gibi ilan ve reklamları da durdurulur ya da toplatılır.

(2) Bu Kanunun;

8.BÖLÜM- Sigortacılıkta tahkim

Sigortacılıkta tahkim

1.BÖLÜM - Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş