zarar

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

2. Ceza Dairesi

5237 Sayılı TCK.nundaki Maddesi 5237 Sayılı TCK.nundaki Suçun Adı

86/2
Kasten yaralamak

98/1-2
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

116/1-2-4
Konut dokunulmazlığının ihlali

123
Kişilerin huzur ve sükûnunu bozmak

125/1
Hakaret

132
Haberleşmenin gizliliğinin ihlali

141
Su hırsızlığı

142/1-f
Elektrik hırsızlığı

153/2
İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme

176
İnşaat ve yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymamak

177

Depozito

Bir sözleşmeden dolayı doğabilecek zararlara karşı verilen teminat; bir taahhüt sırasında yatırılan güvence parası.

Ceza şartı

Ceza koşulu; alacaklının zararını karşılama şartı

Izrar

Zarar verme; zarara sokma

İptal ve tam yargı davaları

Madde 12 - İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş