mikyas

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Diyetlerin Nevîleri Ve Miktarları

Diyetlerin Nevîlerl Ve Mikdarlakı :

217 - : Diyetler, îmamı Âzam'a' göre altın, gümüş, deveden ve­rilmek üze.re üç nevidir. îmameyne göre diyetler, sığır, koyun, elbise olarak da verilebilir. Bu halde diyetler altı nev'e ayrılmış bulunmakda-dır. Zamana ve muhite göre mübadele vasıtaları, mikyasları değişebi­leceği cihetle diyet hususunda bu muhtelif neviler muteber bulunmuş-dur.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş