mesru

  • warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1660577127 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Haksiz Yere Yapılan Katillerin Nevileri

Haksiz Yere Yapılan Katillerin Nevileri:

205 - : Cezayı müstelzim olan katiller, aşağıdaki vechüe beş ne­vidir:

(1) : Amden katildir ki, Öldürülmesi meşru olmayan bir inşam Ma­tı carihadan veya o hükümdeki bir şey ile kasden öldürmekdir. Bir şah­sı kılıç ile ve kurşunla kasden vurub öldürmek gibi.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş