zina

  • warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1653327017 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

(Z)

(Z)

198 - (Zina) : Bir akdi şer'îye müstenid olmaksızın bü'ihüyar ya­pılan haram bir mücameatdir. Ki, bunu irtikâb eden erkeğe «zani», ka­dına da «zaniye» denir. Bu haram mukarenet, kendi ihtiyarile olmayan erkeğe «mezniyyün bili», kadına da «mezniyye» ve «mezniyyün biha» de­nilmesi şayidir.

199 - (Zor) : Yalan. Hilafı hakikat şey. Mâsİvaullah. Yalan yer? şahadet edene «şahidi zor» denir.

200 - (Zühuk) : Helak olmak, bâtıl ve muzmahil olmak, ruhun bedenden .alâkasını kesmesi, okun nişandan tecavüz etmesi. [23]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş