ihlal

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

2. Ceza Dairesi

5237 Sayılı TCK.nundaki Maddesi 5237 Sayılı TCK.nundaki Suçun Adı

86/2
Kasten yaralamak

98/1-2
Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

116/1-2-4
Konut dokunulmazlığının ihlali

123
Kişilerin huzur ve sükûnunu bozmak

125/1
Hakaret

132
Haberleşmenin gizliliğinin ihlali

141
Su hırsızlığı

142/1-f
Elektrik hırsızlığı

153/2
İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme

176
İnşaat ve yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymamak

177

İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı

Madde 2 - 1. (Değişik: 10/6/1994 - 4001/1 md.) İdari dava türleri şunlardır:
a) (İptal: Ana.Mah.nin 21/9/1995 tarih ve E:1995/27, K:1995/47 sayılı kararı ile; Yeniden Düzenleme: 8/6/2000 - 4577/5 md.) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları,
b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş