haram

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Meharimin Aralarını Cem Etmesi

Meharimin Aralarını Cem:

318 - : Mahremlerin aralarını cem etmek de nikâha manidir. Şöyle ki: biri birinin mahremlerinden olan kadınları nikâhta cem etmek, haramdır. Bu husustaki hürmet, bu cem'in vücude mukayyet ol­duğundan bir hürmeti muvakkatedir.

Binaenaleyh bir erkek, biri birinin neseben veya rezâen mahremi olan iki kadını hakikaten veya hükmen nikâhında cem edemez.

Rezâ'ev Hükmü

Rezâ'ev Hükmü ;

273 - : Rezâ'm şer'an hükmü, hıllî nazar ile nikâhın haram olma­sıdır.

Binaenaleyh aralarında süt bulunan kimseler, biribirine nâmehrem olmazlar. Bir fitne havli melhuz olmayınca biribirine bakabilirler. Ara­larında nik&h carî olamaz.

274 - : Rezâ' İle bir karabeti şer'iyye sabit olursa da bununla nafaka, irs, ıtk, reddi şahadet, velayeti nikâh, velayeti mal gibi sair ah­kâmı neseb, sabit olmaz. Çünkü neseb, irzâ'dan-süt vermekten kavidir. Rezâ', nas ile sabit olan hususlara münhasır olur, her veçhile nesebe mü­savi olamaz.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş