user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1611406643 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Bir Özür İçin Caiz Olan Şey ..

22. Bir Özür İçin Caiz Olan Şey, O Özrün Zeva Liyle Bâtıl Olur, (Hükümsüz Kalır)

Önce caiz olmayan, fakat bir özürden dolayı caiz olan şey, mevcut özrün ortadan kalkmasıyla hükümsüz kalır. Meselâ:
a) Vücudundaki bir hastalıktan dolayı su kullanamayan kimse, bu özründen dolayı teyemmüm eder.. Ama mevcut has¬talığın giderilmesiyle özür kalkmış olacağından artık su ile ab-dest alınır; teyemmüm edilmez.
Bunun gibi suyu kullanmaya sıhhati müsait olmakla be¬raber su bulamayan kimse bu özründen dolayı teyemmüm eder. Su bulununca da teyemmüm hükümsüz kalır. -
b) Şahitlik üzerine şahitlik.. Asıl şâhid hasta olur veya se¬ferde bulunursa, bir özre mebni şehâdet üzerine şehâdet caiz olur. Ama asıl olan şâhid iyileşir veya seferden dönerse, o Zaman fer'in yâni asıl olmayan şahidin şehâdeti bâtıl olur.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: