user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1664841270 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Zarar Ve Mukabele-i Bizzarar Yoktur

18. Zarar Ve Mukabele-i Bizzarar Yoktur.

Başlangıçta başkasına zarar verilmeyeceği gibi zarara za¬rarla karşılıkta bulunmak da yasaktır. O halde zarar; zarar vermeyecek bir şekilde giderilir.
Meselâ:
a) Ev komşusu, kendi evinin çatısını tamir ederken biti¬şiğindeki başkasına ait evin çatısını tahrib eder veya kiremitle¬rini kıracak olursa, bu bir zarardır; yapılmamalıydı. Ama ka¬zara veya cehâleten olduğuna göre bu zarara zararla mukabele edilmez Ancak mevcut zararın telâfisi cihetine gidilir.
b) Umuma ait yoldan herkes geçebilir. Ama birisinin baş¬kasının geçeceğine engel olacak şekilde bir yüklü arabayı geti¬rip yolun ortasına bırakması yasaktır.. Bu vaziyete başkası da karşılık olsun diye onun yolunu kapamaz.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: