user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642608586 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Zarar Kadîm Olmaz

6. Zarar Kadîm Olmaz.
Genel olarak zararlı bilinen şeylerin işlenip yapılmasına cevaz verilmez. Bu, hemen hemen her devir ve idare sistemin¬de böyledir. Müstesna olarak, böyle bir şey'e müsamaha edil¬miş veya yapılırken görülmemişse, umumî kaideyi bozmayacağından kademine bakılmaksızın kaldırılır.
Meselâ:
a) Birine ait ağaç yola sarkmış, gelip geçenlere zarar veri¬yorsa, bu ağaç bir asır önce bile buraya dikildiği isbat edilse bile, kesilir. Çünkü zarar kadîm olamaz.
b) Bir evin lâğım veya mutfak suyu sokağa açıktan akıyor; gelip geçenlere zarar veriyor, komşuların sıhhatim bozuyorsa, ev yapıldı yapılalı bu suyun sokağa aktığı isbat edilse bile, der¬hal kaldırılır.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?
Arama motorundan buldum
75%
Arkadas tavsiyesi
13%
E-mail yoluyla
1%
Hatirlamiyorum
11%
Total votes: 3755