(L)

(L)

115 - (Lehv) : Oyun, eğlence, çalgı, lu'b. Gafil olmak. însam ga­fil, nefsinin hevesatma mail bırakan şeylere de «lehviyyat» denir.

116 - (Ln'b) : Oyun. Cemıİ «leıb» dir. Lûbiyyat da denir.

117 - (JLevs) : Bir maktulün volilerinin iddialarında sâdık olduk­larına dair bir zanru galib husule getiren bir karinei hâliyye veya fı'liy-ye demekdir ki, vaki olan iddiayı müeyyid bulunur. [13]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: