YEDİNCİ KİTAP-MUKADDİME-CEZAÎ MESELELERE, HÜKÜMLERE AİT ISTILAHLARI HAVİDİR, CEZAÎ HUSUSLAR İLE İLGİLİ ISTILAHLAR

YEDİNCİ KİTAP
CEZAÎ AHKAMA DAİR OLUB BİR MUKADDİME İLE ÜÇ
BÖLÜME MÜNKASIM BULUNMUŞDUR.

MUKADDİME

CEZAÎ MESELELERE, HÜKÜMLERE AİD ISTILAHLARI HAVİDİR, CEZAÎ HUSUSLAR İLE İLGİLİ ISTILAHLAR :

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: