• strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/book/book.module on line 559.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642606650 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

3.Bölüm

ÜÇÜNCÜ BOLÜM... 34

ŞER'Î TÂZİRAT İLE SİYASETE AİDDİK.. 34

Ta'zirin Mahtyyeti Ve Meşrüiyyeti : 34

Tabirin Ehemmiyeti Ve Nevileri : 35

Ta'zir; İcrası Îçin İcab Eden Şartlar : 37

Ta'zirlerin Mücrimlere Göre Mertebeleri : 37

Ta'ziri Müstelzim Cürümler : 37

Ta'ziki Müstelzim Cüki Mlekin Sı'kkti Sübutu. 43

Ta'ziri İkameye Salahiyetli Olan Zatlak. 43

Ta'zîrtn Ne Veçhile Tatbik Edileceği : 44

Ta Zir İle Hudud Arasındaki Farklar : 44

Velayeti Ceraimin Mahiyyeti Ve Vülâtî Ceraimin Vazifeleri 45

İhtîsab Müesseseleri Ve Siyaseti Şer'îyye :

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?
Arama motorundan buldum
75%
Arkadas tavsiyesi
13%
E-mail yoluyla
1%
Hatirlamiyorum
11%
Total votes: 3755