user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1656720110 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

6.Mebhas

(ALTINCI MEBHAS) 26

SİRKATİ KÜBHA = YOL KESİCİLİK HAKKINDADIR. 26

Yol Kesiciliğin Mahiyeti : 26

Yol Kesiciligin Nevileri, Hükümleri : 27

Yol Kesiciler Hakkini)Aki Cezanın Hikmeti Teşriiyyesi : 29

Yol Kesiciligin Tahakkuku İçin Vücudu İktiza Eden Şartlar: 29

Yolları Kesilenlere Aid Şartlar 30

Maktulun Leh Olan Mallara Ald Şartlar : 30

Maktulun Fihe Aid Şartlar 31

Vol Kesiciler İle Yolları Kesilenlere Müteallik Şartlar : 32

Katı Tarik Cinayetinin Sureti Sübutü. 32

Yol Kesiciler Hakkındaki Cezaları Kimlerin İkame Edeceği: 32

Yol Kesicilere Aid Had Cezalarının Afüv Edilkmi-Yecegı Ve Bu Cezalar Arasında Tedahül Cereyanı : 33

Yol Kescilik Cezasını İskat Eden Şeyler :

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: