Delil-i celî

Aşikar delil; belli, apaçık kanıt

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: