Defter-i hakanî idaresi

Eskiden taşınmaz mala ilişkin tasarruf işlemlerinin kayıt ve tescil edildiği daire

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: