user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1642610148 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

KIYASI FDKHIYE, EDİLLEİ ERBAADAJN BAŞKA HÜCCETLERE VE HİKEMİ TEŞRttYYEYE DAİRDİR

KIYASI FDKHIYE, EDİLLEİ ERBAADAJN BAŞKA HÜCCETLERE VE HİKEMİ TEŞRttYYEYE DAİRDİR

İçindekiler: Kıyasın mahiyeti ve rükünleri. Kıyasın şartları. Kıya­sın hükmü ve kısımları. Kıyası celi ile kıyası hafinin kısımları. Kıyaslar­da aranılan illetlerin nevileri. Nususda tâliiin bir asi olup olmaması. Kı­yasın bir hüccet olması ve derecei kuvveti, Kıyas aleyhindeki deliller ve cevaplar. Bazı kıyaslan red ve defe müteallik mübahese yolları. Delil­ler arasında tearuz vukuu. Edillei erbaadan başka hüccetler. Maslahat­ların nevileri, hükümleri. Şer'î hükümlerin sebepleri ve teşriî hikmetleri. [21]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?
Arama motorundan buldum
75%
Arkadas tavsiyesi
13%
E-mail yoluyla
1%
Hatirlamiyorum
11%
Total votes: 3755