İcmâ Tarikleri

İcmâ Tarikleri

İçindekiler : İcmaın mahiyeti. İcmaın ehli, şartı ve istinatgahı. 1c-maın tarikleri ve hükmü. İcmaın haddi zatında kabil ve vaki olup olma­dığı. [16]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: