Ğ

Ğabn. 35

Ğaleku'r-Rehn. 36

Ğalle. 36

Ganimet 36

Ğarâme. 37

Ğarar 37

Ğârim.. 37

Ğasb. 37

Ğışş. 37

Gulûl 38

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: