user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1610741927 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

2.Bölüm

Cihad Ve Yapılması Caiz Ve Yasak Olanlar 2

Artçı 10

Şükur Secdesi 11

Korku Namazı 12

Şehitlik Ve Şehide Yapılacak İşlemler 14

Duşmanla Savaşmak Üzere Orduya Katılanların Namazları 17

Hür Müslümanın, Çocuğun, Kadının, Köle Ve Zimmînin Eman Vermeleri 20

Emandan Sonra Müşriklerin Saldırıya Uğraması 22

Eman Sayılmayan Şeyler 24

Şartlı Eman. 27

Eman Lafızları 29

Düşmandan Eman Verilen Kişinin Tasdik Edildiği Ve Edilmediği Yerlerr 36

Müslümanın Darulharpten Getirdiği Durumu Şüpheli Kadının Hükmü. 44

Eman Sayılan Ve Sayılmayan Şeyler 51

Düşman Kişinin Eman Almadan Hareme Girmesi 53

Şüpheli Olan Eman. 55

Eman Konusunda Muhayyerlik. 58

Başkası İçin Eman İstemek. 62

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: