Mağsûb

Gasbedilmiş; zorla alınmış mahal yer

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: