Maddi edim

Borçlunun malvarlığı ile ifa edeceği edim türü

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: