Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle

Ahmed Cevdet Paşa Tanzimat devrinin en önemli devlet ve ilim adamlarından biri...

İlber Ortaylı'nın tabiriyle "Medresenin son güneşi"...

Şeyhülislamlığın eşiğine kadar yükselmiş, her ilimde alim, her fende mahir, tarihimizin son medar-ı iftaharlarından...
Hayatını ve emsalsiz eseri Mecelle'yi anlatan bu eseri okurken; aynı zamnda devrin medrese hayatını ve ilmi seviyesini; Tanzimat'ın Osmanlı Devleti'ne getirdiği ikilik ve çatışmaları; ıslahatın milli bünyeye uygun cereyan etmesi için Cevdet Paşa'nın verdiği çetin mücadeleyi; ve ilim alimlerine kazandırdığı ölümsüz eserleri bulacaksınız.
İşte Mecelle'nin ilk yüz maddesinin de hoş bir üslupla açıklandığı bu kitapta her yönüyle
AHMED CEVDET PAŞA...

Ne demişler;
Adem oldur ki ayağın çekicek dünyadan,
Zikü bi'l hayr içre güzel adı kala

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci/ Prof.Dr. Ahmet Şimşirgil
KTB YAYINLARI

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: