Aciz vesikası

Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine

verilen vesika (İİK 143)

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: