Acente

Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir

sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde

daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde

aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen

kimse (TTK 116 vd.)

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: