Eminoğlu’ndan bir eser daha: Mecelle

Kitabın önsözünde yazar Mehmet Eminoğlu, “Dinlerin ana amacı, insanın diğer insanlar ile iyi ilişki kurup barış ve huzur içinde yaşamasını temin etmektir” diyor.

Araştırmacı-Yazar Mehmet Eminoğlu’nun yeni eseri “Açıklamalı Mecelle” çıktı.

Bugüne kadar pek çok kitabı yayınlanan Yazar Mehmet Eminoğlu, merhum babası Eminzâde Numan Mehmed Es’ad Efendi ile merhume annesi Kudsizâde Sakine Hanımın aziz ruhlarına ithaf ettiği kitabında, Hanefi mezhebinin amelî hükümlerinin bir özeti ile İslâm hukukunun genel kaideleri yer alıyor.

Genç kuşakların bilmesi ve öğrenmesi için hazırlanan eser; “Osmanlı Türkçesi harfleri nasıl yazılır” ile “Yazılacak fıkhî maddeler ve tercümeleri” adlı iki kısımdan oluşuyor. Ebatı küçük olan eserde Mecellenin 100’e kadar olan maddeleri, meal ve manalarının yanı sıra nesh, kûfi ve divani yazılarıyla birlikte veriliyor.

Kitabın önsözünde yazar Eminoğlu, “Dinlerin ana amacı, insanın diğer insanlar ile iyi ilişki kurup sulh ve salah içinde yaşamasını temin etmektir. Fıkıh ilmi de bunu bildirmek için kurulmuştur. Fıkhın ibadet bölümü ilmihal ve akaid ile belirtilmiş ve muamelatı fıkhın ameli hükümleri ile talim edilerek, insana hüsnü ahlak yolunu göstermiş ve bununla beraberce yaşama yolunu kolaylaştırmıştır” diyor.

Koyunoğlu Müzesi’nde bulunan 5 binden fazla yazma eserin tasnifini yapan ve uzaylılar ile ilgili yeni bir eserini yayına hazırlayan yazarın yayınlanmış eserlerinden bazıları şunlardır:

Çağımızı Aydınlatan Kur’ân Mucizeleri,

Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş,

Kur’ân Işığında Kâinat ve Göklerin Fethi,

İslâm ve Hristiyan Kaynaklarına Göre Hz. İsa(a.s.),

Konya Ticaret Teşkilatı Dünü ve Bugünü,

Duygu ve Düşüncede Tazelik: Hz. Mevlâna, Hayatı ve Eserleri,

Kırbeş Günde Osmanlıca Yazalım-Okuyalım,

Karatay Medresesi Yazı İncileri,

Şeyh Muhammed Kudsi Memiş Efendi Hazretleri’nin Tarihçesi.

06.04.2008

2008-04-06 SanatAlemi.net

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: