hukuk

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

BİRİNCİ KISIM KÎTABA VE KÎTAB İLE SÜNNET ARASINDA MÜŞTEREK BAZI MEBHASLERE AİTTİR.

BİRİNCİ KISIM
KÎTABA VE KÎTAB İLE SÜNNET ARASINDA MÜŞTEREK BAZI
MEBHASLERE AİTTİR.

ÖNSÖZ

ÖNSÖZ

"Hukuki islâmiyye ve bulanan fıkhiyye" unvanı ile yazmış olduğum eser-i âcizi 1949 tarihinde İstanbul Hukuk Fakültesi tarafından altı cilt olmak üzere tab ve.neşr edilmişti. Bilâhare 1955 tarihinde birinci cildi yine Fa­külte tarafından tekrar tab ettirilmişti.

BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ

BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ

Malûmdur ki, islâm hukukuna dair arapça yazılmış muhtasar ve mufassal binlerce eser vardır. Fakat bu hukuka dair bütün aksamını ihüva etmek üzere türkçe yazılmış kitaplar yok gibidir.

Tabiyet

Kişi veya şeyleri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ; vatandaşlık. yurttaşlık; bağımsızlık

T

T harfi ile başlayan kelime manaları

Ş

Ş harfi ile başlayan kelimelerin anlamları

Sahih

Sıhhatli; gerçek; düzgün; doğru; legal; hukuka uygun

R

R harfi ile başlayan kelimelerin manaları

P

P harfi ile başlayan kelime manaları

Özel hukuk

Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş