hukuk

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

-HUKUK BÖLÜMÜ-

HUKUK BÖLÜMÜ

Zabıt defteri

Eski hukukta, tapu sicili gibi kullanılan defter.

Yargı

Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır.

Yapı

(imar hukukunda) karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisler

Z

z harfi ile başlayan kelime manaları

Y

Y harfi ile başlayan kelime manaları

V

V Harfi ile başlayan kelime manaları

Uyrukluk

Şahısları veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağdır.

U

U harfi ile başlayan kelime anlamları

Memurun Bîhin Hüsn Sıfatile Ittisafı :

Memurun Bîhin Hüsn Sıfatile Ittisafı :

243 - : Emredilen şeylerin hüsnüne ittisafı meselesi, esasen ilmi kelâma aittir. Fakat bundan usulü fıkıhta da bahsedilmektedir ve bu hüsn ve kubh meselesi, cebr ve kader meselesile alâkadardır. Biz bura­da bundan kısaca bahsedeceğiz.

244 - : Esasen hüsn ve kubh = güzellik, çirkinlik dört mânâya gelir. Şöyle ki:

(1) : Hüsn; bir sıfatı kemâl, kubh da bir sıfatı noksan manasınadır. Meselâ: bilgi hasendir. Bilgisizlik de kabihtir.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş