T.C. ANAYASALARI- 1924 Anayasası

ANAYASA (*)

(1924)

T. Düstur, Cilt 26, s.170

Resmi Gazete 15/1/1945-5905

Kanun No Kanun Tarihi
4695 10/1/1945

BİRİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler
Madde 1- Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir.

Madde 2- Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi Layik ve Devrimcidir. Devlet dili Türkçedir. Başkent Ankara’dır. (**)

Madde 3- Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir.

Madde 4- Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve Millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır.

T.C. ANAYASALARI- 1921 Anayasası

TEŞKİLATI ESASİYE KANUNU

1921

3. Tertip Düstur, Cilt: 1, s. 196

Ceridei Resmiye, 1-7 Şubat 1337

Kanun No:85

Madde 1- Hakimiyet bilâ kaydü şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir.

Madde 2- İcra kudreti ve teşri salahiyeti milletin yegâne ve hakiki mümessili olan Büyük Millet Meclisinde tecelli ve temerküz eder.

Madde 3- Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükûmeti “Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” ünvanını taşır.

KADIN HAKLARI VE YENİ MEDENİ KANUN

KADIN HAKLARI VE YENİ MEDENİ KANUN

Temel kavramlar

Kadın hakları İnsan Haklarıdır. Kadınların Birey olarak doğrudan sahip
oldukları insan onur ve kişiliğinin gelişmesi için gerekli olan, hak
eşitliği temeline dayanan hiçbir ayrıma bağlı olmaksızın özellikle politik,
sosyal, ekonomik ve kültürel sahalarda olmak üzere bütün alanlarda sahip
oldukları insan hakları ve temel özgürlükleridir.
Eşitlik
Sadece yasal ve ayrımcılığın önlenmesi bağlamında değil kadınların

TELEFON DİNLEME KAYITLARININ DELİL KUVVETİ VE KIYMETİ

TELEFON DİNLEME KAYITLARININ DELİL KUVVETİ VE KIYMETİ

Barolarda Bilişim Komisyonları- Av.Özgür Eralp

Barolarda Bilişim Komisyonları

Son yıllarda teknolojideki gelişmelere paralel olarak kurum içi örgütlenmeler de hız kazandı. Şüphesiz bazı kurumlar kendini bu gelişime hemen adapte ederken maalesef bazıları henüz bu gelişimden haberdar dahi değil. Ülkemizdeki barolara bakacak olursak son yıllara nazaran bu dönemde daha fazla bir hareketliliğin olduğu söylenebilir

TC KİMLİK NUMARASI UYGULAMALARI

Bilgi teknolojileri uygulamalarında temelin rakamlar üzerine kurulduğu, harflerin ikinci planda kaldığı yadsınamaz bir gerçektir. Sayısal bilgilerin veritabanı mantığı ile çalışan sistemlerin hızını ve güvenilirliğini sağlayan en önemli etkenlerden biri olduğu ise her türlü izahtan varestedir. Nasıl ki günlük hayatımızda isimler ile bir birbirimizi tanımlıyorsak bilgi teknolojileri ortamında da bu tanımlamalar sayısal anlamda yapılmaktadır.

İnsan Hakları Kurum ve Kuruluşları

Ankara Barosu
Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Avrupa Konseyi
Barolar Birliği İnsan Hakları Sayfası
Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği
Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Merkezi
Birleşmiş Milletler
Çağdaş Gazeteciler Derneği
Çocuk Vakfı
Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi
Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
Helsinki Yurttaşlar Derneği

CHP’nin kurulusu ile Alakalı bazı gerçekler...

CHP’nin kurulusu ile Alakalı bazı gerçekler...

Mustafa Müftüoglu

23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara’da açilan Ilk Büyük Millet Meclisi kabul ettigi “Nizâb-i Müzakere” Kanunu’nun birinci maddesine göre: “Hilâfet ve saltanatin, vatan ve milletin kurtulus ve istiklâlinden ibaret olan gayesine ulasincaya kadar fasilasiz toplanarak” çalismalarini sürdürürken, 1923 yilinin 1 Nisan Persembe günü alinan bir kararla seçimin yenilenmesine gidilerek Ilk Meclis dagilmistir.

TÜRKİYE’DE HUKUK ÖĞRETİMİ

TÜRKİYE’DE HUKUK ÖĞRETİMİ

Hukuk Eğitimine Genel Bakış

HUKUKÇU EĞİTİMİNDE BİR DENEK TAŞI: “RADBRUCH FORMÜLÜ”

Hayrettin Ökçesiz

“Pectus facit jurisconsultum (hukukçuyu cesareti gösterir)” . Buradaki bildirimde eksen olarak aldığım ilkenin müellifi Gustav Radbruch 1945 Eylül’ünde Rhein-Neckar-Zeitung’da yayımladığı ve “beş dakika Hukuk Felsefesi” adını verdiği iki sayfalık bir credo metninde, “Üçüncü Dakika”da şunları söylüyor :

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş